Vlindertjesklas

Na een boeiende tijd in de rupsjesklas

is het tijd geworden dat de kleuters hun vleugels openslaan in de vlindertjesklas.

Hier werken en leren we spelenderwijs rond een thema dat aanleunt bij de leefwereld van de kleuters.

Zo werken we rond taal en wiskunde zonder dat de kleuters dat zelf merken.

Ook op muzisch vlak krijgen de kleuters voldoende aangeboden:

knippen, scheuren, schilderen, stempelen, zingen, muziek maken, ...

De vlindertjes mogen twee keer per week gaan sporten samen met meester David.

Op die manier krijgen de kleuters de kans om zich te ontplooien in de tweede kleuterklas.