Filosofie

WAAROM KIEZEN VOOR GEMEENTELIJK ONDERWIJS?

Gemeentelijk onderwijs is eigentijds onderwijs

1. Een pluralistische school

Er is keuze tussen godsdienst, zedenleer of andere levensbeschouwelijke vakken, gegeven door vakgeschoolde leermeesters. 

2. Informatica

Er is een mobiele ICT klas met educatieve software en een internetaansluiting beschikbaar in elke klas. Zo kunnen de leerlingen leren omgaan met dit boeiend medium dat in hun leven nog een grotere rol zal spelen. Daarnaast zijn onze klassen uitgerust met digitale borden en beschikken we over tablets.

Onze ICT-coördinator zorgt ervoor dat alle media vlot werken en geeft technische bijstand.

3. Werkhoeken

De leerlingen worden in kleinere groepjes ingedeeld voor specifieke activiteiten: lezen, beeld, wetenschappelijke experimenten en techniek zoals een windmolen bouwen.

4. Een maatschappelijke school

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar werken om de twee jaar een week rond drugs en preventie. Een medewerker van de politie geeft telkens achtergrondinformatie.

We besteden ook aandacht aan verkeersveiligheid buiten de klasmuren: een verkeerspark en fietsbehendigheid, praktische oefeningen i.v.m. de dodehoekspiegel, fietscontroles enz. 

5. Een sportactieve school

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen worden gegeven door een leermeester L.O.

Ieder schooljaar nemen we deel aan een sportdag en een veldloop.

Ook op de speelplaats is er materiaal waarmee de kinderen zich sportief kunnen uitleven: stelten, springtouwen, diabolo’s, …

Naast de lesgebonden activiteiten gaan er een tiental keer per jaar ook sportactiviteiten door op woensdagnamiddag.

6. Een milieubewuste school

De leerlingen worden al vroeg vertrouwd gemaakt met sorteren en recycleren in de klas en op de speelplaats: papier, glas, brik, batterijen, toners…

Wij zijn ook ieder jaar actief bij de zwerfvuilactie in de gemeente.

We behaalden vrij recent met onze school het derde MOS-logo. (MOS staat voor Milieuzorg Op School)

7. Cultuur op school

Ieder schooljaar wonen alle leerlingen een – voor hun leeftijd aangepaste - theatervoorstelling bij.

Er zijn ook activiteiten tijdens de jeugdboekenweek: bezoek aan een thematentoonstelling, een gesprek met een jeugdauteur, …

In sommige klassen maken de leerlingen zelf een tentoonstelling: de ouders en medeleerlingen kunnen dan een kijkje komen nemen! 

8. Buitenschoolse activiteiten

De leerlingen van de eerste graad gaan om de twee jaar op boerderijklassen.

De leerlingen van de tweede en derde graad gaan afwisselend op zeeklas en bosklas.

Daarnaast werkt de tweede graad rond 'de week in eigen streek'.

Tijdens de maand juni ontbreekt de traditionele schoolreis niet!

Gemeentelijk onderwijs is democratisch onderwijs

1. Opvang

Er is voor- en naschoolse opvang te Sint-Laureins en Watervliet. Ook tijdens de middagpauze is er opvang om de boterhammen op te eten of een warme maaltijd te nuttigen.

2. Budgetvriendelijke school

Heel wat schoolgerief krijgen de leerlingen op school: pennen, kleurpotloden, schriften…

Zwemmen is gratis voor alle leerlingen van de school doordat de toegang tot het zwembad betaald wordt door het oudercomité. De zwembeurten van het eerste leerjaar worden betaald door de gemeente.

Het oudercomité draagt steeds een financieel steentje bij voor schoolreizen en uitstappen.

3. Warme maaltijden

Indien je dit wenst kan jouw kind tijdens de middagpauze een warme maaltijd eten.  

Elke schooldag, met uitzondering van woensdag worden zeer gevarieerde middagmalen geserveerd. U kan zelf bepalen welke dagen uw kind blijft eten.