STL klas 5

Het vijfde leerjaar is beslist een belangrijk en ook wel moeilijk jaar. 

Zowel de leerstof als de voorbereiding naar het volgende leerjaar toe als naar het secundair onderwijs.

In de vijfde klas is er zowel voor taal als rekenen veel nieuwe leerstof. En uiteraard is er een nieuw vak: Frans.

Ook voor wereldoriëntatie neemt de leerstof toe.

De leerlingen leren voor alle vakken om grotere stukken te studeren.  

We leren de kinderen ook plannen. Dit plannen van lessen en huiswerk is een noodzaak om naar het zesde leerjaar te gaan.

                                                       Dit alles doen we samen met juf Julie!