Zorg

Juf Stephanie De Roose is de zorgcoördinator

Juf Eva is de zorgjuf van de school

Zij beheren de leerlingendossiers en zijn bovendien het overlegorgaan tussen leerkrachten en CLB.

Leersteuncentrum Meetjesland

Wij kunnen rekenen op de ondersteuning van het leersteuncentrum Meetjesland.

Bij vragen hierover kan u altijd terecht bij onze zorgcoördinator.