STL klas 2

In het tweede leerjaar rekenen we al tot 100 en

leren er vlot lezen en schrijven.

 

In de lessen wereldoriëntatie leren we in een thema over de natuur,

de seizoenen, het verkeer, de dieren en nog zoveel meer.

Daarbij wordt wel eens een uitstapje gepland.

Passend bij het thema van W.O. zingen, knutselen, bewegen en spelen we.

Iedere week krijgen we bezoek van een Frans schaap "Flonflon", zij zingt met ons Franse liedjes.

Om de 2 jaar trekken we onze laarsjes aan om op boerderijklas te gaan.

 Juf Charlotte