STL klas 6

Het zesde leerjaar ontdekt samen met juf Joshini de wondere wereld van techniek, natuur, ruimte,...

We verdiepen ons verder in wiskunde en taal en krijgen steeds meer de Franse taal onder de knie.

We kunnen onze creativiteit kwijt binnen muziek, drama, beeld,...

Een toffe bende, die zesdeklassers!