STL klas 4

In het vierde leerjaar bij juf Nathalie gaan de kinderen letterlijk en figuurlijk een trapje hoger:

                            Honderden woorden leren we foutloos schrijven.

                                Daarmee toveren we de mooiste zinnen uit onze pen.

                            Er komen steeds meer nullen bij eerst 1, dan 2, zelfs 3.

                            We lossen moeilijke sommen op door trucjes te gebruiken.

                Een kilometer is het langst een millimeter heel erg klein.

        Een spreekbeurt geven voor de klas vinden wij te gek.

        We kennen onze school al goed, de buurt is aan de beurt.

Een dag, een maand, een jaar en nu ook nog een eeuw!

We schrijven zelf gedichten en maken zelfs een klein orkest.