Oudercomité STL

Oudercomité Sint-Laureins

Een aantal ouders met een groot hart voor de school van hun kinderen komen geregeld bij mekaar in het oudercomité. Tijdens die bijeenkomsten zijn ook de leerkrachten, de directeur en de andere mensen van het schoolteam welkom.

Het oudercomité heeft één groot uitgangspunt: alles wat het doet moet op een of andere manier ten goede komen aan de kinderen en de school.

Zo organiseert het comité jaarlijks enkele activiteiten die centen opbrengen voor de school: het paasontbijt, de koekenverkoop, het schoolfeest…

Met de opbrengst van die activiteiten wordt de schoolfactuur voor de ouders verlicht. Het oudercomité geeft bijvoorbeeld een financieel steuntje aan kinderen die op bos-, plattelands-, of boerderijklas gaan. Maar ook toneelvoorstellingen of een bezoek aan het museum worden gesponsord.

Maar het comité helpt ook bij de organisatie van bijvoorbeeld het grootouderfeest of de receptie voor de kinderen die hun communie of lentefeest vieren.

Tenslotte duwt het oudercomité ook aan de kar als er nieuwe projecten op stapel staan. Zo waren de ouders vanaf 2003 de grote pleitbezorgers om een kleuterafdeling op te richten voor de gemeenteschool.

Wie eens wil proeven van de werking van het comité mag steeds vrijblijvend langskomen tijdens een van de vergaderingen. Welkom!

Contact:  Kim Verminck - verminckkim@hotmail.com en Nathalie De Roo - nathalie@mercybvba.be