Juf Stephanie De Roose is de zorgcoördinator op onze school in Sint-Laureins.
Juf Eva is de zorgcoördinator op onze school in Watervliet.

Zij beheren de leerlingendossiers en zijn bovendien het overlegorgaan tussen leerkrachten en CLB.