Meester Wim is de zorgcoördinator op onze school. 

Hij beheert de leerlingendossiers en is bovendien het overlegorgaan tussen leerkrachten en CLB.