Meester Wim is de zorgcoördinator op onze school. 

Hij beheert de leerlingendossiers en is bovendien het overlegorgaan tussen leerkrachten en CLB.Eline De Smet is voor onze school aangesteld in het lerarenplatform. 
Zij ondersteunt in de klassen waar er noden zijn.
Als een leerkracht ziek wordt, neemt zij de lesopdracht over. 
Eline is ook in andere scholen tewerkgesteld en kan ook daar opgeroepen om vervangingen te doen.