Vijfde leerjaar

                                        In het vijfde leerjaar komen de leerlingen terecht in de derde en laatste graad van de lagere school.