Wim Vande Ryse is directeur van onze school.
Hij staat aan het hoofd van een dynamisch team, waarin hij ruimte laat voor de creativiteit van de leerkrachten.