Er is voor- en naschoolse opvang, ook tijdens de middagpauze en op woensdagnamiddag